Některé obrázky z aplikace TestCPU:

První dvě složky obsahují informace o typu procesoru, jeho vlastnostech a cache pamětích. První složka ukáže také foto aktuálního procesoru:

Další dvě složky ukazují grafy přenosových rychlostí cache a paměti:

Složka výpočty obsahuje sadu testů, které odrážejí výkon cpu, fpu a cache. Složka pojmenovaná testy obsahuje standardní testy Dhrystones, Whetstones, MIPS a MFLOPS. Všechny výsledky testů mohou být porovnány s ostatními systémy uloženými v rozsáhlé databázi, kterou můžete na této stránce stáhnout. Složka muzeum popisuje všechny procesory vyrobené po Intelu i386DX. Složka možnosti zobrazuje databázi výsledků, ze které můžete vybrat procesory pro porovnání.